Ogłoszenie

W dniu 11.02.2023 o godz 18:00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2022r. w budynku Wielofunkcyjnym w Modlnicy.

Projekt zmian w statucie OSP Modlnica

Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy! Komisja statutowa OSP Modlnica przedkłada, do zapoznania się, projekt zmian w statucie jednostki. Po zapoznaniu się należy podpisać listę znajdującą się w…

Zebranie sprawozdawcze za 2021r.

W sobotę 26.02.2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy za rok 2021. Podczas spotkania odczytano sprawozdania z dotychczasowej działalności oraz plany na bieżący rok. Pod głosowanie…

Dotacja z KG PSP

Dzięki zaangażowaniu naszych druhów udało się pozyskać dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego  “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. W…

Dofinansowanie na zakup umundurowania

Miło nam poinformować, że dzięki determinacji i zaangażowaniu druhów w pozyskiwaniu dotacji z zewnetrznych źródeł zadanie pn. ” Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych” zostało zrealizowane. Dzięki temu…

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Modlnica

W sobotę 20 lutego br. w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy za rok 2020. Przewodniczącym zebrania został dh. Jacek Janus,…

Ogłoszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy informuje, że dnia 20 lutego 2021r. o godzinie 17:00, w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze.   Zapraszamy wszystkich naszych…

Czujniki czadu

Czy jest coś cenniejszego od ludzkiego zdrowia i życia? Uśmiechy mieszkańców. Strażacy z OSP w Modlnicy zakończyli właśnie pracę nad przekazaniem i montażem czujników tlenku węgla dla wskazanych gospodarstw w…

Czadowe czujki czadu

Czadowe‘’ czujki czadu – zadbaj o swój bezpieczny dom w Powiecie Krakowskim. Akcja pod patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego Pana Wojciecha Pałki. Koordynujący akcję – Radny Powiatu Krakowskiego Pan Jarosław Raźny…