22237012_1705771199467849_1365201679_n

Poświęcenie samochodu i sprzętu – uroczystość

W minioną niedzielę w Trybszu odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego nabytego przez jednostkę w ostatnim czasie. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Św. Elzbiety Węgierskiej. 1….

22236177_1705770129467956_1765821011_n

Udział OSP w uroczystościach OSP Trybsz

W dniu 1 października delegacja naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym brała udział w uroczystościach OSP Trybsz. Wciągnięcia jednostki w struktury KSRG, przekazania nowego samochodu pożarniczego wraz z poświęceniem i…

19369736_1598200970224873_231165725_n

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

W dniu 17 czerwca 2017 roku w miejscowości Modlniczka odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 7 drużyn seniorskich, 2 młodzieżowe drużyny pożarnicze – grupa MDP oraz 2…