Druhowie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy wybrany na zebraniu w dniu 05.03.2016:

 

  • Prezes: Jacek Janus
  • Wiceprezes Naczelnik: Marcin Górski
  • Wiceprezes: Krzysztof Grudzień
  • Zastępca Naczelnika: Piotr Kozień
  • Skarbnik: Arkadiusz Grudzień
  • Sekretarz-Kronikarz: Monika Kowalik
  • Gospodarz: Paweł Auguściak
  • Członek Zarządu do spraw młodzieży: Wioletta Chachlowska
  • Członek Zarządu: Jarosław Kozień