[an error occurred while processing this directive]

Historia

13288344_1215670035144637_1227149538_o

 

Z historii…

 

OSP w Modlnicy liczy już 120 lat. Założona została w 1892 r., kiedy 12 modlniczan wraz z proboszczem parafii ks. Antonim Konopińskim pospieszyło na pomoc w gaszeniu pożaru w Zabierzowie. Mimo szeroko zakrojonej akcji nie udało im się ugasić pożaru bez ogromnych strat. w ciągu półtorej godziny w Zabierzowie spłonęło 21 domów mieszkalnych i 11 stodół. Ogień miał źródło w wadliwym piecu w domu wdowy Agnieszki Janiec. Wtedy ksiądz założył straż ogniową, która do dzisiaj zawsze służy swoją pomocą w każdej sytuacji. Teraz druhowie szczycą się niezłym wyposażeniem. Mają dwa bojowe jelcze i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, m.in. pływającą motopompę, zestaw do ratownictwa przedmedycznego i piły. Czasy, kiedy druhowie jeździli wozem konnym, pamięta Kazimierz Kozień, który od ponad ćwierć wieku piastuje funkcję prezesa gminnego Związku OSP, a w modlnickiej jednostce jest sekretarzem. w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku jednostka była tak liczna, jak nigdy później. Należeli do niej prawie wszyscy mężczyźni w wiosce. Przemawiały za tym względy finansowe, bo strażackie rodziny nie płaciły ostatniej raty podatku gruntowego do gminy. Potem, kiedy zlikwidowano ten przywilej, wielu z nich zrezygnowało, a w jednostce pozostali druhowie, którzy rzeczywiście chcieli pomagać w ratowaniu ludzi i mienia przed pożarem i innymi zdarzeniami.

 

 

Z życia OSP

 

Druh Kazimierz Kozień odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.
KazimierzKozien

 

Druh Kazimierz uczestniczył w wielu trudnych akcjach. w pamiętną powódź w 1997 r., druhowie przez cały miesiąc, dzień w dzień jeździli w różne miejsca, nie tylko w wielkowiejskiej gminie, ale też poza nią, m.in. do Krakowa. Teraz znacznie łatwiej pomaga się w akcjach niż pół wieku temu, kiedy strażacy mieli ubogi sprzęt, łatwopalne ubrania. Dziś najczęściej wyjeżdżają do palących się traw, gaszenia lasów. Druhowie brali udział w gaszeniu tartaku w Krzeszowicach, zabudowań gospodarczych w Batowicach. Ratowali też chlewnię w Brzeziu, gasili wielki stóg słomy w Ujeździe i stodołę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie. Pomagali też w gaszeniu zabytkowego kościółka na Woli Justowskiej w Krakowie. w pamięci pozostał im udział w zabezpieczeniu wizyt papieża Jana Pawła II, m.in. na krakowskich Błoniach. W 1995 r. zostali włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i esemesowego system powiadamiania o zdarzeniach. Ma to uzasadnienie także dlatego, że Modlnica położona jest przy olkuskiej drodze krajowej, gdzie często dochodzi do wypadków komunikacyjnych. Druhowie mogą poszczycić się utworzeniem w 2006 r. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która w zeszłym roku zwyciężyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Indywidualnie w turnieju wiedzy pożarniczej Kamil Krzęciosz zajął pierwsze miejsce w kategorii ponadgimnazialnej , a Piotr Janus drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Strażacy angażowali się w rozbudowę remizy, która, jak wspomina Kazimierz Kozień, miała tylko jeden boks na auto. Teraz druhowie mają piękny obiekt ze świetlicą, służącą też lokalnej społeczności. Oni sami angażują się też w życie społeczne w wiosce, współpracują z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wielu z nich występuje w grupie kolędniczej “Herody”, która reprezentować będzie gminę i powiat krakowski w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kolędniczych “Góralski Karnawał” w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

Jubileusz 120 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy.

 

Mimo iż trudno w to uwierzyć, to prawda. Już od 120 lat strażacy ochotnicy z Modlnicy niosą pomoc ludziom w ratowaniu życia i mienia, albo jak ładnie mawiano dawniej dobytku. Zapisy w kronikach pozwalają bezprzecznie stwierdzić iż właśnie 120 lat temu na terenie Modlnicy powstała pierwsza zorganizowana forma “obrony” mieszkańców tej miejscowości przed plagą pożarów, która trawiła wiele wiejskich zabudowań, przede wszystkim ze względu na materiał (drewno) z jakiego były zbudowane.

Sto dwadzieścia lat, to jednak ogromny szmat czasu, to ogromna rzesza strażaków – ratowników, która przewineła się przez straż w Modlnicy. Ich duża część odeszła już na wieczną wachtę, ale to także młode pokolenie strażaków dzięki którym możliwe jest istnienie takiej organizacji przez ponad wiek. Zmieniali się ludzie, zmieniał się rodzaj zagrożeń, zmieniał się przez ten czas sprzęt jakim dysponowali strażacy z Modlnicy. Od konnych “sikawek”, przez piersze mechaniczne pompy, aż do wysoce specjalistycznego sprzętu służącego do ratownictwa technicznego, osobistej ochrony strażaków, oraz pojazdów jakimi się posługują.

O tym wszystkim mogliśmy się przekonać na pięknej uroczystości z okazji 120 lecia powstania jednostki 17. sierpnia. br. przygotowanej przez OSP Modlnica i GOKiS w Białym Kościele. Poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu naszej gminy, przemarsz pododdziałów do zabytkowego kościoła p.w. św. Wojciecha, uroczysta msza św., poświęcenie nowo zakupionego pojazdu pożarniczego, odznaczenia, podziękowania, okolicznościowe przemówienia, strażacki poczęstunek. Tak właśnie wyglądała uroczystość jubileuszowa tej jednej z najstarszych jednostek OSP w naszej gminie.

Głównym punktem jubileuszu było jednak przekazanie przez Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza na ręce Naczelnika OSP Modlnica i jednoczesnie Komendanta Gminnego dh Jacka Janusa kluczyków do zakupionego terenowego samochodu pożarniczego marki Renault. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki dotacji Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi i rekomendacji Zarządu Oddzialu Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi. Poświęcenia dokonał Proboszcz parafii w Modlnicy ks. Jan Adamus. Rodzicami chrzestnymymi byli pani Barbara Chrząszczyńska i pan Józef Kruk, a nowy pojazd otrzymał imię “Jaś”  – tym właśnie imieniem jednostka chciała upamiętnić nieżyjącego już druha Jana Skoczka, który przez ponad 45 lat był strażakiem i kierowcą w jednostce z Modlnicy. Tak więc nowy pojazd, jak i sama uroczystość zapisują kolejne już karty pięknej historii strażaków-ochotników z Modlnicy. Poza tradycyjnymi życzeniami składanymi w takich okolicznościach, życzymy, by działalność jednostki OSP Modlnica skutkowała kolejnymi jubileuszami.Podczas uroczystości zaprezentowana została także książka pt. “Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy 1892-2012”, opracowana przez panią Bogumiłę Pietrzyk.

 

Kliknij, by zobaczyć więcej:

– Historia Modlnicy

– Archeologiczna Autostrada