[an error occurred while processing this directive]

Zebranie sprawozdawcze za 2021r.

W sobotę 26.02.2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy za rok 2021. Podczas spotkania odczytano sprawozdania z dotychczasowej działalności oraz plany na bieżący rok. Pod głosowanie poddano następujące uchwały:
W sprawie działalności OSP,
W sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
W sprawie przyjęcia zmian funkcji istniejącego zarządu,
W sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego OSP Modlnica.
W wyniku głosowania prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy został dh Piotr Kozień, natomiast funkcję wiceprezesa objął dh Maciej Słaboń.
W nasze szeregi został przyjęty dh Kamil Józwik.
Kolejnym punktem zebrania była dyskusja, w której podjęto temat nowej ustawy OSP, w tym dodatku emerytalnego oraz ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, a także konieczności zakupu nowego samochodu ratowniczego. Miło nam poinformować, że za zeszłoroczną pracę zarządu zostało udzielone mu jednogłośne absolutorium.