[an error occurred while processing this directive]

Dotacja z KG PSP

Dzięki zaangażowaniu naszych druhów udało się pozyskać dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego  “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. W ramach zadania nasza jednostka otrzymała 5500 zł dzięki czemu zostały zakupione 2 komplety ubrań specjalnych oraz 4 pary rękawic specjalnych. zakupione umundurowanie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa naszych druhów w czasie akcji ratowniczych.