[an error occurred while processing this directive]

Dofinansowanie na zakup umundurowania

Miło nam poinformować, że dzięki determinacji i zaangażowaniu druhów w pozyskiwaniu dotacji z zewnetrznych źródeł zadanie pn. ” Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych” zostało zrealizowane. Dzięki temu otrzymaliśmy dofinanasowanie na zakup Środków Ochrony indywidualnej na łaczną kwotę 16122,00zł. Środki pochodzą z dotacji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 8000,00zł
Powiat Krakowski w ramach realizacji zadania z programu “Bezpieczny Powiat Krakowski 2021- 2023 działanie: wspieranie służb ratunkowych” – 3920,00zł
Gmina Wielka Wieś w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków i sprzętu pożarniczego- 3870,00zł
Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup pięciu trzyczęściowych ubrań specjalnych SX4 GOLD OSP zgodnych z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pięciu hełmów Rosenbauer Heros Titan, jednej pary butów oraz trzech par rękawic specjalnych. Zakupione wyposażenie pozwoli w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo oraz komfort pracy ratowników.
Dziękujemy firmie Mat-Poż Pcim Sklep Strażacki za pomoc w realizacji zakupów oraz wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania dofinansowania.