[an error occurred while processing this directive]

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Modlnica

W sobotę 20 lutego br. w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy za rok 2020.

Przewodniczącym zebrania został dh. Jacek Janus, protokolantem dh Monika Kowalik.

Frekwencja druhów dopisała, dzięki czemu uzyskano konieczne kworum do wyboru nowych członków zarządu i przyjęcia uchwał zebrania.

Z powodu pandemii ograniczono liczbę osób zaproszonych na tą uroczystość. Wśród przybyłych znaleźli się: wójt Gminy wielka Wieś Pan Krzysztof Wołos, Sołtys Wsi Modlnica Pan Wojciech Mazur, Radni Wsi Modlnica- Robert Łoś oraz Henryk Figiel, Komendant Miejski PSP w Krakowie- st. bryg. Paweł Knapik oraz Prezes Teatru Regionalnego w Krakowie- Bogumiła Pietrzyk reprezentującą również zespół Modlnicanie.

Podczas zebrania odczytano wymagane sprawozdania za 2020 rok ale także krótko podsumowano 5 lat działalności Zarządu. Najważniejszymi zadaniami tej kadencji była budowa nowej remizy i zakup nowego samochodu pożarniczego jednocześnie dbając o ciągłość funkcjonowania jednostki w tym trudnym czasie przeprowadzki oraz  zmierzenie się z Pandemią Covid-19, w czasie której licznie dezynfekowano przestrzeń publiczną naszych mieszkańców.

Wręczono również pamiątkowe statuetki dla członków ustępującego Zarządu i najbardziej angażujących się druhów. Wręczenia dokonali Wójt Gminy oraz Komendant Miejski.

W czasie dyskusji głównym akcentem były podziękowania dla jednostki za dużą aktywność – 132 wyjazdy w ciągu roku, walkę z pandemią oraz aktywną współpracę z różnymi instytucjami. Miłym akcentem było wręczenie przez Panią Bogumiłę Pietrzyk kocy, które trafiły na wyposażenie samochodów bojowych i będą służyły głównie osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych.

Najważniejszym jednak punktem Walnego Zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego i delegatów  na Zjazd Gminny.

 

Wybrany Zarząd:

-prezes dh Maciej Słaboń

-v-ce prezes dh Piotr Kozień

-naczelnik dh Arkadiusz Grudzień

-z-pca naczelnika dh Mateusz Szumiec

-skarbnik dh Krzysztof Kozień

-sekretarz-kronikarz dh Monika Kowalik

-gospodarz- dh Michał Łoś

-członek ds młodzieży dh Piotr Lemieszewski

-członek zarządu dh Krzysztof Sułko.

Wybrana Komisja Rewizyjna:

-przewodniczący dh Jacek Janus

-sekretarz dh Jarosław Kozień

-członek dh Krzysztof Grudzień

Przedstawiciele do Zarządu OG ZOSP RP

-dh Maciej Słaboń

-dh Arkadiusz Grudzień

 

Delegaci na Zjazd OG ZOSP RP

-dh Piotr Kozień

-dh Krzysztof Sułko.

 

 

Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes podziękował dh. Jackowi Janusowi za dotychczasową służbę na rzecz naszej jednostki jako komendant i prezes wręczając pamiątkowy upominek.

Również w kilku słowach podziękował druhom za dotychczasową pracę w zarządzie.