[an error occurred while processing this directive]

Czadowe czujki czadu

Czadowe‘’ czujki czadu – zadbaj o swój bezpieczny dom w Powiecie Krakowskim.
Akcja pod patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego Pana Wojciecha Pałki.

Koordynujący akcję – Radny Powiatu Krakowskiego Pan

Jarosław Raźny

w porozumieniu ze strażakami trzech gmin :

OSP Wilczkowice – gmina Michałowice
OSP Modlnica – gmina Wielka Wieś
OSP Bibice – gmina Zielonki
Strażacy dbając o bezpieczeństwo od kilku lat wskazują na zagrożenie jakie czyha na ludzi w domach, mieszkaniach jest to „cichy zabójca‘’- tlenek węgla.
Dlatego podjęto działania o zakupie czujek wykrywających tlenek węgla i dym.
Wsparcie finansowe w kwocie 6 000 tysięcy złotych udało się pozyskać ze źródeł:
Powiat Krakowski, Gmina Michałowice, Gmina Wielka Wieś, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Łącznie udało się w sumie uzyskać 42 czujki tlenku węgla i dymu.
Przy pomocy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych działających w poszczególnych gminach zostały wytypowane gospodarstwa, w których zostaną zamontowane w najbliższym czasie owe czujki.
Druhowie włączonych do programu jednostek zaopatrzeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeprowadzą pomiary na obecność tlenku węgla specjalnym czujnikiem wielogazowym oraz zamotują czujniki tlenku węgla i dymu jak i również pouczą jak zachować się w przypadku zainicjowania alarmu przez to urządzenie.
Akcja ma na celu uwrażliwić mieszkańców na niebezpieczeństwo w miejscach gdzie każdy czuje się najbezpieczniej czyli we własnym domu.
Programem zostaną również objęte rodziny przebywające w ciężkiej sytuacji materialnej, która to sytuacja uniemożliwia im wymianę starych palenisk na piece gazowe.