[an error occurred while processing this directive]

Podpisno Umowę na realizację zadania “Dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnicy informuje o realizacji zadania pn: “Dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 22100 zł

Kwota dotacji: 8146,94 zł