[an error occurred while processing this directive]

Szkolenie Komendantów Gminnych

Po ubiegłorocznej przerwie, do kalendarza imprez programowych powróciło Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP. Organizatorem szkolenia, które przeprowadzone zostało w dniach 4-5 listopad 2017r. w Hotelu „LITWIŃSKI” w Tęgoborzy (pow. nowosądecki) był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele OSP z terenu województwa małopolskiego naszą gminę reprezentował druh komendant Jacek Janus.

Dwudniowe szkolenie podzielone zostało na panele tematyczne. Jako pierwszy prelekcję wygłosił Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wiesław Golański, po nim kolejno prezentowali się prelegenci z WUS, KZPT Kalisz, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak oraz kierownicy biur OW ZOSP RP woj. małopolskiego z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka szczególną uwagę poświęcił na konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego do małopolskich druhów ochotników skierowano środki w wysokości 10 mln zł. Prezes Siarka zwrócił uwagę na zasady naboru wniosków, ich oceny, realizacji zadań oraz prawidłowego rozliczenia.

W szkoleniu udział wzięło ponad 160 Komendantów Gminnych ZOSP RP z małopolski a także przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z Krakowa, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP a także licznie przybyli goście i sympatycy ochotniczego pożarnictwa.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.