[an error occurred while processing this directive]

Bezpieczna Małopolska 2018

W dniu 30.10.2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Tadeusz Wójtowicz Jednostkom OSP z terenu naszej gminy sprzętu zakupionego z programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Tadeuszowi Wójtowiczowi za okazałą pomoc. Nasze jednostki otrzymały: system selektywnego wybierania w remizie OSP Modlnica, pompy szlamowe dla Straż Pożarna Biały Kościół i Ochotnicza Straż Pożarna Giebułtów, aparaty oddechowe z sygnalizatorami bezruchu dla OSP Tomaszowice, radiotelefony nasobne z zestawami pod hełmowymi dla Bębło998, odzież ochronną dla Ochotnicza Straż Pożarna Wielka Wieś. Ten zakup pozwoli na jeszcze skuteczniejsze działania ratunkowe, a w przypadku wystąpienia zagrożenia – na szybkie i efektywne usunięcie jego skutków oraz poprawi bezpieczeństwo strażaków-ratowników.

Doposażenie wspomnianych jednostek OSP w nowy sprzęt możliwe było dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, w kwocie 24 630,00 zł, co stanowiło 50% wartości zakupionego sprzętu, pozostałe środki zostały dołożone z budżetu gminy.