[an error occurred while processing this directive]

Delegacja przedstawicieli gminy Bajkowce na Ukrainie

Warto wspomnieć, iż w trakcie Dni Gminy trwała wizyta delegacji z gminy Bajkowce na Ukrainie reprezentowana przez Mykola Dumę zastępcę wójta gminy, Михайло Лисевич kierownika działu rozrywki i turystyki oraz Virę Sosulską kierownika działu wyborczego i obrony cywilnej. Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy naszymi gminami i zapoznanie z naszą gminą. Pani Bogumiła Pietrzyk oprowadziła gości po naszej miejscowości i dzięki temu mogliśmy ich gościć także w naszej remizie. Byli pod wrażeniem posiadanego przez nas sprzętu.