130- Lecie OSP Modlnica oraz otwarcie nowego budynku wielofunkcyjnego.

      Dzień 23 czerwca br. był wyjątkowym dla naszej jednostki, mianowicie obchody 130-lecia istnienia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z otwarciem nowego budynku wielofunkcyjnego. W budynku tym znajduje się remiza OSP Modlnica  oraz pomieszczenia dla użytku różnych organizacji oraz mieszkańców wsi.

    Prowadzącym uroczystość była Bogumiła Pietrzyk oraz druh Krzysztof Grudzień, natomiast dowódcą uroczystości druh Krzysztof Sułko.

        W uroczystości wzięli udział:  wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, sołtysi oraz radni z terenu gminy, proboszcz parafii w Modlnicy ks. Jan Adamus,  Zespół Modlnicanie, Teatr Regionalny w Krakowie, projektant budynku Marcin Paprocki oraz jego wykonawcy, przedstawiciele urzędu gminy oraz GOKiS, dyrektor szkoły podstawowej w Modlnicy mgr Dorota Nowak, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Leszek Zięba oraz Państwowej Straży Pożarnej, małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak, komendant miejski PSP w Krakowie – mł. bryg. Artur Nosek, przedstawiciele jednostek OSP z naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi , należy nadmienić iż po raz pierwszy brał udział poczet sztandarowy  oddziału gminnego OSP RP w Wielkiej Wsi oraz OSP Trybsz.

      Podczas oficjalnej części towarzyszyła nam Gminna Orkiestra Dęta, natomiast zabawę taneczną prowadził zespół Secret Band.

Dziękujemy gościom za przybycie i obecność w tak ważnym dla nas dniu.

     Podczas uroczystości była możliwość zakupienia książki  pt.” Ochotnicza Straż Pożarna rok 1888 w monografii wsi Modlnica ”

   Warto nadmienić, iż druh naszej jednostki  prezes Jacek Janus został odznaczony Złotym Znakiem Związku nadany przez Prezydium ZG OSP RP i wręczony przez w-ce prezesa zarządu wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego druha Leszka Ziębę. Gratulujemy!