[an error occurred while processing this directive]

PRZETARG

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 z autopompą i zbiornikiem wody wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy.

 

Ogłoszenie przetargu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr. 1 – Druk oferty

Załącznik nr. 2- Projekt umowy

Załącznik nr. 3- Opis techniczny

Załącznik nr. 4- Oświadczenie- lista kapitałowa

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=229cbc55-5dff-4e9f-8dc5-3f767455ee1a

 

 

Informacja z otwarcia ofert.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia