Uroczyste obchody Dnia strażaka 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

W dniu 12 maja 2017 roku o godzinie 11.00 na placu Małego Rynku w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów dnia strażaka Komendy Miejskiej PSP w Krakowie połączonych z jubileuszem 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe, medale i odznaczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i pracowników cywilnych oraz osób współpracujących z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej Krakowie szczególnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej.


Uroczysty apel swą obecnością uświetnili m.in. Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa, Pan Józef Krzyworzeka – Starosta krakowski oraz inni znamienici goście.


Po uroczystym odegraniu hejnału mariackiego przez strażaka hejnalistę i przeglądzie pododdziałów przez Wojewodę Małopolskiego oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt został odegrany hymn państwowy, po którym przybyłych gości swym przemówieniem przywitał gospodarz obchodów mł. bryg. Artur Nosek – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, następnie przystąpiono do dekoracji i odznaczeń wyróżnionych strażaków i osób cywilnych. Medalem za długoletnią służbę został odznaczony nasz druh st. kpt. Krzysztof Sułko.


Jednym z końcowych punktów uroczystego apelu z okazji dnia strażaka połączonych z jubileuszem 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej była defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych struktur Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W defiladzie udział wzięły kompania honorowa utworzona przez strażaków KM PSP w Krakowie, kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych . 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.