Szkolenie “kierowca – konserwator”

W ostatni weekend 17-19.11.2017r. druhowie brali udział w szkoleniu “kierowca – konserwator sprzętu w OSP” organizowanym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble przez komendę miejską PSP w Krakowie. Po trzech…

Szkolenie Komendantów Gminnych

Po ubiegłorocznej przerwie, do kalendarza imprez programowych powróciło Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP. Organizatorem szkolenia, które przeprowadzone zostało w dniach 4-5 listopad 2017r. w Hotelu „LITWIŃSKI” w Tęgoborzy (pow. nowosądecki)…

Pokazy z ratownictwa technicznego

W dniu otwartym a OSP Modlnica odbyły się pokazy z ratownictwa technicznego. W ćwiczeniach brała udział także OSP Tomaszowice. Zajęcia były przeprowadzone również pod kątem strażaków biorących udział w szkoleniu…