Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

Zaproszenie Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok odbędzie się 18.03.2017 o godzinie 18:00 w Gimnazjum im.Oskara Kolberga w Modlnicy. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: uchwał i…