Mikołaj w OSP

Mikołaj strażakom z Modlnicy po udzieleniu pomocy zostawił prezent w postaci garażu.