Poświęcenie i oddanie budynku wielofunkcyjnego w Bęble

Dnia 03.07.2016r. miała miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku budynku wielofunkcyjnego w Bęble. W budynku znajduje się nowa remiza dla OSP Bebło. Gratulujemy tak pięknego budynku. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie…