Procesja rezurekcyjna / warta przy Grobie Pańskim

  Dnia 27.03.2016 odbyła się procesja rezurekcyjna z udziałem pocztów sztandarowych OSP z naszej parafii. W marszu brały udział relikwie św. Floriana niesione przez druhny z OSP Tomaszowice oraz sztandary…